DDX Analizi


Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı (DDX analizi), bu önemli dönüşüm sürecinde KOBİ'lerin yol haritasını belirleme ve rekabet avantajı elde etme konusunda kılavuzluk eden bir araç olarak öne çıkmaktadır. Bu araç, TÜBİTAK TUSSIDE tarafından geliştirilen bir analiz modelidir ve Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin kullanımını bir dizi kritik başlık altında sorgulamaktadır.
DDX analizi, KOBİ'lerin dijital dönüşüm potansiyelini değerlendirirken dört ana başlığı içermektedir

  1. İş Süreçlerinde Dijitalleşme: İş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, operasyonel verimliliği artırmak, hata oranlarını azaltmak ve iş süreçlerini daha esnek hale getirmek adına önemlidir. DDX analizi, iş süreçlerindeki dijitalleşme potansiyelini değerlendirerek KOBİ'lerin operasyonel mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olur.

  2. Veri Yönetimi ve Analitiği: Dijital dönüşüm, büyük veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerle entegre edildiğinde, veri yönetimi ve analitik yetenekler KOBİ'lerin stratejik kararlar almasına ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesine olanak tanır. DDX analizi, veri yönetimi ve analitiği alanındaki potansiyeli belirleyerek bu alanda iyileştirmeler yapılmasına olanak sağlar.

  3. Dijital İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi: Dijital dönüşümün başarısı, çalışanların dijital becerilerini geliştirmeleri ve yeni teknolojilere uyum sağlamalarıyla doğrudan ilişkilidir. DDX analizi, KOBİ'lerin çalışanların dijital yeteneklerini artırmak ve dijitalleşme sürecine daha etkin bir şekilde entegre etmek için yapabilecekleri iyileştirmeleri değerlendirir.

  4. Teknoloji ve İnovasyon Stratejileri: Dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyonu içerir. DDX analizi, KOBİ'lerin sahip oldukları teknoloji altyapısını, yenilik stratejilerini ve rekabet avantajı sağlamak için kullanabilecekleri yeni teknolojilere olan uygunluğunu değerlendirir.

DDX analizi, bu dört temel başlık altında detaylı bir değerlendirme sağlayarak KOBİ'lerin dijital dönüşüm stratejilerini belirleme ve uygulama süreçlerine rehberlik eder. Bu sayede, KOBİ'ler daha sürdürülebilir, rekabetçi ve dijitalleşmiş bir gelecek için adım atmış olurlar.Dijitalleşme ve dijital dönüşüm, sanayide verimliliği arttırarak uluslararası seviyede rekabetçiliği sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli hizmet ve ürünler üretmenin de anahtarıdır.

KOBİ’ler için geliştirilen Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı aşağıdaki başlıklar altında Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojilerinin kullanımını sorgulamaktadır

  • Organizasyonel Yapı
  • Müşteri Yönetimi
  • Ürün Geliştirme
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Üretim Yönetimi

Bu çalışmada Yüz Yüze Görüşme Yöntemi uygulanmaktadır
Her başlıkta alınan yanıtlar, sıfır ile dört arası bir ölçekte puanlanmaktadır.
Elde edilen veriler, veri analizi yöntemleri ile incelenip, her başlık altında tavsiyeler firmalara yukarıda yer alan başlıklar altında ilerlemek için bir yol haritası oluşturmaktadır.

Çalışmaya katılan her şirkete, genel ortalamaya göre yerlerini gösteren bir grafik ile bu tavsiyeler verilmiştir.

 

Dijital  Olgunluk Seviyesi Analizi ve Dijital Dönüşüm  Yol Haritası çalışması minimum 2 gün yerinde analiz ve  1-2 haftalık bir raporlama sürecini kapsamaktadır.

 

Bu çalışmayla birlikte çalışmanın yapıldığı üretim tesisi için kısa ve orta vadeli Dijitalleşme stratejisi belirlenmektedir.

Dijital Olgunluk Seviyesi ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası için bizimle iletişime geçin.

Dijital dönüşüm yol haritanızı birlikte belirleyelim

SÜRDÜRÜLEBİLİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI İÇİN BİZE ULAŞIN

DDX Analizi ile firmanızın dijital skorunu belirleyin